O společnosti»Aktuality

Aktuality

Používání diisokyanátů z hlediska REACH

Blíží se datum, do kdy nebude možné používat diisokyanáty ve výrobním procesu bez řádného proškolení o bezpečném používání těchto látek.

Celý článek

ADR 2023

Jako každý lichý rok, vyšla i v roce 2023 aktualizovaná Dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023). ADR 2023 je v platnosti již od 1. ledna 2023, nová pravidla mají být uplatňována od 1. července 2023. První polovinu roku je tedy možné chápat jako přechodné období pro implementaci změn a proškolení účastníků přepravy.

Celý článek

Novela zákona 73/2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 23.3.2023 vyšla dne 15.2.2023 ve sbírce zákonů pod číslem 60/2023 novela zákona 73/2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Cílem novely je zejména zefektivnit nakládání s regulovanými látkami, zavedení regulace zneškodňování a regenerace F-plynů, zákaz uvádění jednorázových lahví s F-plyny na trh, zlepšení kontroly údajů o dovozu F-plynů

Celý článek

Novela vyhlášky 79/2013 o pracovnělékařských službách (PLS)

S účinností od 1.1.2023 vyšla dne 20.12.2022 ve sbírce zákonů novela 452/2022 Sb. vyhlášky 79/2013 o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která zásadním způsobem mění dvě základní součásti pracovnělékařských služeb (PLS) - provádění pracovnělékařských prohlídek a dohled na pracovištích.

Celý článek

Nové vyhlášky o kontrolách energetické účinnosti vytápění a klimatizace

Po období, kdy právní úprava v oblasti provádění kontrol energetické účinnosti byla značně nepřehledná, začíná být konečně jasno, jelikož vyšla prováděcí Vyhláška 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a Vyhláška 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy