O společnosti»Aktuality

Aktuality

Vyšla nová emisní vyhláška

Tři měsíce po novém zákonu 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vyšla na konci listopadu vyhláška 415/2012 Sb.o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, s účinností od 1. prosince 2012.

Celý článek

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška 249/2012, kterou se mění vyhláška 352/2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, byla uveřejněna 17. července 2012 a nabývá účinnosti dne 1. srpna 2012.

Celý článek

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Nová vyhláška, vydaná na základě zákona 73/2012, byla uveřejněna ve Sbírce dne 23. července 2012 pod číslem 257/2012. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2012.

Celý článek

Nový zákon o ovzduší

Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje dosavadní zákon 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon o ovzduší nabývá účinnosti dne 1. září 2012

Celý článek

Legislativní novinky v oblasti nakládání s chemickými látkami na jaře 2012

V květnu 2012 byly v návaznosti na nový zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách přijaty dvě prováděcí vyhlášky, vyhláška 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi a vyhláška 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe. V rámci REACH byl rozšířen seznam látek podléhajících omezení. Blíží se druhá vlna registrace chemických látek. ECHA spustila novou aplikaci pro následné uživatele. Aktuální povinnosti výrobců předmětů.

Celý článek
<předchozí 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy