O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela zákona o hospodaření energií

1.ledna 2013 nabyla účinnosti novela č. 318/2012 zákona 406/2000 o hospodaření energií. Úprava zákona vyplývá z implementace evropské legislativy, zejména směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Celý článek

Aktualizace metodického pokynu pro základní hodnocení rizika ekologické újmy

V listopadu 2012 vydalo MŽP novou verzi metodického pokynu (MP) pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy. Tento nový MP je platný od 5. listopadu 2012.

Celý článek

Vyšla nová emisní vyhláška

Tři měsíce po novém zákonu 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vyšla na konci listopadu vyhláška 415/2012 Sb.o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, s účinností od 1. prosince 2012.

Celý článek

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška 249/2012, kterou se mění vyhláška 352/2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, byla uveřejněna 17. července 2012 a nabývá účinnosti dne 1. srpna 2012.

Celý článek

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Nová vyhláška, vydaná na základě zákona 73/2012, byla uveřejněna ve Sbírce dne 23. července 2012 pod číslem 257/2012. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2012.

Celý článek
<předchozí 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy