O společnosti»Aktuality

Aktuality

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Nová vyhláška, vydaná na základě zákona 73/2012, byla uveřejněna ve Sbírce dne 23. července 2012 pod číslem 257/2012. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2012.

Celý článek

Nový zákon o ovzduší

Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje dosavadní zákon 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon o ovzduší nabývá účinnosti dne 1. září 2012

Celý článek

Legislativní novinky v oblasti nakládání s chemickými látkami na jaře 2012

V květnu 2012 byly v návaznosti na nový zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách přijaty dvě prováděcí vyhlášky, vyhláška 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi a vyhláška 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe. V rámci REACH byl rozšířen seznam látek podléhajících omezení. Blíží se druhá vlna registrace chemických látek. ECHA spustila novou aplikaci pro následné uživatele. Aktuální povinnosti výrobců předmětů.

Celý článek

Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod

Dne 10. května 2012 bylo ve sbírce uveřejněno nařízení vlády 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod. Toto nařízení, které nabude účinnosti dne 1. června 2012, řeší některé oblasti, které doposud upravovala vyhláška č. 293/2002 Sb.

Celý článek

Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

S účinností od 1. června 2012 vyšla vyhláška 123/2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tato vyhláška ruší dosavadní vyhlášku 293/2002 ve znění vyhlášky 110/2005.

Celý článek
<předchozí 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy