O společnosti»Aktuality

Aktuality

Aktualizace metodického pokynu pro základní hodnocení rizika ekologické újmy

V listopadu 2012 vydalo MŽP novou verzi metodického pokynu (MP) pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy. Tento nový MP je platný od 5. listopadu 2012.

Celý článek

Vyšla nová emisní vyhláška

Tři měsíce po novém zákonu 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vyšla na konci listopadu vyhláška 415/2012 Sb.o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, s účinností od 1. prosince 2012.

Celý článek

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška 249/2012, kterou se mění vyhláška 352/2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, byla uveřejněna 17. července 2012 a nabývá účinnosti dne 1. srpna 2012.

Celý článek

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Nová vyhláška, vydaná na základě zákona 73/2012, byla uveřejněna ve Sbírce dne 23. července 2012 pod číslem 257/2012. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2012.

Celý článek

Nový zákon o ovzduší

Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje dosavadní zákon 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon o ovzduší nabývá účinnosti dne 1. září 2012

Celý článek
<předchozí 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy