O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela nařízení vlády 361/2007, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pod číslem 93/2012 nabyla dne 1. dubna 2012 účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Jedním z důvodů této novely byla implementace třetího seznamu expozičních limitů chemických látek dle směrnice 2009/161/EU. Zcela nově řeší novela zátěž teplem a chladem.

Celý článek

Zákon o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dne 7. února 2012 byl přijat zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Tento nový zákon nabude účinnosti dne 1. září 2012.

Celý článek

Seznam klasifikací a označení chemických látek

Evropská Agentura pro Chemické látky (ECHA) spustila nedávno na svých webových stránkách databázi klasifikací a označování chemických látek podle Nařízení 1272/2008.

Celý článek

Provozní řád pro zdroje emitující těkavé organické látky

Upozorňujeme, že dle vyhlášky 337/2010 Sb. mají provozovatelé všech středních zdrojů emitujících těkavé organické látky (VOC) povinnosti zpracovat provozní řád zdroje.

Celý článek

Novela nařízení vlády o ohlašování do integrovaného registru znečištění

Na konci roku 2011 byla pod číslem 450/2011 Sb. zveřejněna novela nařízení vlády 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).

Celý článek
<předchozí 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy