O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela vyhlášky o dokladech žádostní o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu

Dne 6. prosince 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 432/2001 Sb. o dokladech žádostí rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Celý článek

Novelou zákona o ovzduší ke snížení imisní zátěže

Dne 19. října 2011 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 288/2011 Sb. Novela zavádí několik nových nástrojů s cílem omezit emise z dopravy i průmyslu a snížit imisní zátěž v problematických regionech.

Celý článek

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 1. listopadu 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se ruší původní nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Celý článek

Povinnosti plynoucí ze zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě č. 167/2008 Sb. se pomalu blíží

Již před třemi lety v roce 2008 vstoupil v platnost zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě č. 167/2008 Sb. Aktuálně, v říjnu 2011, pak k danému zákonu vyšel prováděcí předpis Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Celý článek

Novela nařízení vlády o ostatních zdrojích znečišťování ovzduší 615/2006

Od 1. listopadu 2011 vstoupí v účinnost novela 294/2011 nařízení vlády 615/2061 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Celý článek
<předchozí 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy