O společnosti»Aktuality

Aktuality

Povinnosti plynoucí ze zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě č. 167/2008 Sb. se pomalu blíží

Již před třemi lety v roce 2008 vstoupil v platnost zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě č. 167/2008 Sb. Aktuálně, v říjnu 2011, pak k danému zákonu vyšel prováděcí předpis Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Celý článek

Novela nařízení vlády o ostatních zdrojích znečišťování ovzduší 615/2006

Od 1. listopadu 2011 vstoupí v účinnost novela 294/2011 nařízení vlády 615/2061 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Celý článek

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o chemických látkách

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o chemických látkách, který implementuje do legislativy České republiky nedávné změny v předpisech v oblasti chemických látek na Evropské úrovni.

Celý článek

Novela vyhlášky 337/2010 o emisních limitech a podmínkách provozování zdrojů těkavých organických látek

Novela vyhlášky č. 337/2010 byla uveřejněna ve Sbírce zákonů 30. srpna 2011 pod číslem 257/2011 s účinností od 14. září 2011

Celý článek

REACH – příručka pro následné uživatele

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na svých stránkách příručku pro následné uživatele ohledně bezpečnostních listů.

Celý článek
<předchozí 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy