O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela vyhlášky týkající se náležitostí nakládání se závadnými látkami a náležitostí havarijního plánu

Dne 15. července 2011 nabyla účinnosti vyhláška 175/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Celý článek

Přehled povinností v oblasti nakládání s chemickými látkami

V souvislosti s vývojem legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami jsme pro zájemce připravili přehled souvisejících povinností. Přehled, který zahrnuje zejména povinnosti dané Nařízením ES/1907/2006 (REACH) a Nařízením ES/1272/2008 (CLP), je členěn dle vykonávaných činností (např. distribuce, užívání) a lze v něm najít i časový rámec daný ke splnění jednotlivých požadavků. Příručka je k dispozici volně ke stažení zde.

Nová směrnice o energetické náročnosti budov

Dne 8.7.2010 vstoupila platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19.5.2010 o energetické náročnosti budov. Tato směrnice zároveň ruší první evropskou směrnici o energetické náročnosti budov 2009/91/ES.

Celý článek

Kdy šrot přestane být odpadem?

Rada Evropské vydala Nařízení č. 333/2011 upřesňující kdy šrot přestává být odpadem.

Celý článek

Měření množství a jakosti odebírané podzemní a povrchové vody

Na konci dubna vstoupila v účinnost vyhláška 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

Celý článek
<předchozí 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy