O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nařízení REACH se vztahuje i na látky obsažené v předmětech!

Evropská agentura pro chemické látky doporučuje podnikům, které vyrábí či dováží do EU výrobky, aby si prostudovaly návrh příručky, jak řešit chemické látky obsažené v předmětech.

Celý článek

Novinky v registraci, klasifikaci, balení a označování chemických látek a směsí

Od 1. prosince 2010 vstupují v účinnost zásadní části Nařízení ES/1272/2008 (CLP) týkající se pravidel pro klasifikaci, balení a značení chemických látek a směsí. K tomuto datu dochází k ukončení první fáze registrace látek dle Nařízení ES/1907/2006 (REACH) a rovněž vstupuje v účinnost Nařízení ES/453/2010 definující nové požadavky na obsah bezpečnostních listů, které nařízení REACH pozměňuje.

Celý článek

Nová vyhláška o emisních zdrojích emitujících těkavé organické látky

Dne 3. prosince 2012 byla ve sbírce zveřejněna nová vyhláška č. 337/2010 o podmínkách provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky.

Celý článek

Hlášení nebezpečných přípravků do systému CHLAP

Dne 1.10.2010 vstoupila v platnost vyhláška 265/2010, která upravuje poskytování informací o nebezpečných přípravcích.

Celý článek

Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami

Novela zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v souladu s evropskou legislativou rozšiřuje evropský systém obchodování s povolenkami i na oblast letecké dopravy.

Celý článek
<předchozí 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy