O společnosti»Aktuality

Aktuality

Seznam látek podléhajících povolení se začíná zaplňovat

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhla sedm nových látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy.

Celý článek

Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011

V roce 2011 se ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP rozšiřují i na všechny provozovatele středních, velkých a zvlášť velkých zdrojů emisí.

Celý článek

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Od začátku roku 2011 je v účinnosti nařízení vlády 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

Celý článek

Nařízení REACH se vztahuje i na látky obsažené v předmětech!

Evropská agentura pro chemické látky doporučuje podnikům, které vyrábí či dováží do EU výrobky, aby si prostudovaly návrh příručky, jak řešit chemické látky obsažené v předmětech.

Celý článek

Novinky v registraci, klasifikaci, balení a označování chemických látek a směsí

Od 1. prosince 2010 vstupují v účinnost zásadní části Nařízení ES/1272/2008 (CLP) týkající se pravidel pro klasifikaci, balení a značení chemických látek a směsí. K tomuto datu dochází k ukončení první fáze registrace látek dle Nařízení ES/1907/2006 (REACH) a rovněž vstupuje v účinnost Nařízení ES/453/2010 definující nové požadavky na obsah bezpečnostních listů, které nařízení REACH pozměňuje.

Celý článek
<předchozí 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy