O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nové nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. nahrazuje s účinností od 1.ledna 2011 stávající nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Celý článek

Nová vyhláška o bateriích a akumulátorech

Dne 31.5.2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 170/2010 Sb. vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Celý článek

Euronovela zákona o odpadech

Poslední novela zákona odpadech patří bezpochyby k nejdůležitějším novinkám v legislativě týkající se životního prostředí. Tato novela do českého právního řádu transponuje novou evropskou rámcovou směrnici o odpadech a dále odvrací hrozící žalobu proti České republice v důsledku neúplné nebo nesprávné transpozice dalších směrnic týkajících se odpadů.

Celý článek

Novela vodního zákona

Cílem novely je odstranit nedostatky zjištěné vodoprávními orgány při praktické aplikaci vodního zákona, zohlednit technický vývoj ve vodním hospodářství, snížení administrativní zátěže, úprava ekonomických nástrojů a systému sankcí. V neposlední řade bylo cílem novely převést do českého právního řádu evropskou legislativu.

Celý článek

Bylo novelizováno nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády č. 106/2010 Sb. novelizuje nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením od 1.května 2010.

Celý článek
<předchozí 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy