O společnosti»Aktuality

Aktuality

Prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech 541/2020 Sb.

K novému zákonu o odpadech, který nabyl účinnosti 1.1.2021 byly doposud vydány dva nové prováděcí předpisy: vyhláška 8/2021 Sb., Katalog odpadů, a vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Celý článek

Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30.6.2021 by ve Sbírce zveřejněn zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Účinnost nabývá 1.7.2022, tj. 11 měsíců po vyhlášení.

Celý článek

ADR 21

Jako každý lichý rok, vyšla i v roce 2021 nová Dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADR 2021). Z názvu vypadlo označení „Evropská“ jelikož stále více zemí mimo Evropu se stává signatářem této dohody. ADR 2021 je v platnosti již od 1. ledna 2021, nová pravidla mají být uplatňována od 1. července 2021. Naštěstí nejsou provedené změny zásadnějšího charakteru a týkají se především výbušnin a lithiových baterií. Nejdůležitější změny jsou podrobněji uveden níže.

Celý článek

Nové prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií

S účinností od 1.4.2021 vyšly v březnu 2021 ve Sbírce dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií: vyhláška 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Celý článek

„Suchá“ novela vodního zákona

Pod číslem 544/2020 vyšla ve Sbírce zákonů tzv. suchá novela vodního zákona 254/2001 Sb. s účinností od 1. února 2021. Jak již neformální název napovídá, hlavním záměrem novely jsou opatření v rámci ochrany před suchem, kterými se zabývá celá nová Hlava X. Nicméně, jejím obsahem jsou i další dílčí změny v oblasti vodního hospodářství.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy