O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nová vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Vyhláška MŽP 279/2009 Sb. s účinností od 15.9.2009 definuje vzory a postupy při nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny a stanoví podmínky k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek

Celý článek

Může majitel objektu zajišťovat odvoz odpadů pro své nájemce (firmy)?

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k zajištění likvidace komunálních odpadů vznikajících z běžných administrativních činností v kancelářských budovách.

Celý článek

Nová vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů

Vyhláška MŽP 205/2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů s účinností od 18. července 2009 ruší a nahrazuje vyhlášku 356/2002 platnou od 14. srpna 2002.

Celý článek

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování látek

Nařízení ES 1272/2008 nebo též Nařízení GHS (Globálně harmonizovaný systém) zavádí nový systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí.

Celý článek

Novela zákona o ovzduší

Novela zákona o ovzduší 483/2008 s účinností od 1.2.2009 implementuje do českého právního řádu požadavky nařízení 842/2006/ES týkající se fluorovaných skleníkových plynů.

Celý článek
<předchozí 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy