O společnosti»Aktuality

Aktuality

Zákon o ekologické újmě

Nový zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou ekologických škod.

Celý článek

Revoluce v přístupu k Českým technickým normám

Nová podoba zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 radikálně změní dostupnost norem.

Celý článek

Změny v evidenci a hlášení odpadů

Dne 1.1.2008 vstupuje v účinnost vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, a která zavádí změny v evidenci a hlášení o odpadech.

Celý článek

Vyhláška v přepravě odpadů

S účinnosti od 1.1.2008 vyšla dne 13.10.2008 nová vyhláška o přepravě odpadů 374/2008 Sb.

Celý článek

Konečně novela zákona o chemických látkách podle REACH

Po přehlasování prezidentského veta poslaneckou sněmovnou jsme se dočkali novely zákona o chemických látkách, která do české legislativy zavádí požadavky evropského nařízení o systému REACH.

Celý článek
<předchozí 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy