O společnosti»Aktuality

Aktuality

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování látek

Nařízení ES 1272/2008 nebo též Nařízení GHS (Globálně harmonizovaný systém) zavádí nový systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí.

Celý článek

Novela zákona o ovzduší

Novela zákona o ovzduší 483/2008 s účinností od 1.2.2009 implementuje do českého právního řádu požadavky nařízení 842/2006/ES týkající se fluorovaných skleníkových plynů.

Celý článek

Zákon o ekologické újmě

Nový zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou ekologických škod.

Celý článek

Revoluce v přístupu k Českým technickým normám

Nová podoba zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 radikálně změní dostupnost norem.

Celý článek

Změny v evidenci a hlášení odpadů

Dne 1.1.2008 vstupuje v účinnost vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, a která zavádí změny v evidenci a hlášení o odpadech.

Celý článek
<předchozí 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy