O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novelizovaný zákon o obalech a nová průvodní vyhláška

S účinností od 1.1.2021 vyšla pod číslem 545/2020 Sb. novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. V návaznosti na tuto novelu vyšla ve sbírce nová vyhláška č. 30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech, která nabyla účinnosti 16.2.2021 a ruší původní vyhlášku č. 641/2004.

Celý článek

Oznamování předmětů s nadlimitním obsahem SVHC do databáze SCIP

Od 5.1.2021 začala platit povinnosti oznamovat do databáze SCIP agentury ECHA předměty s obsahem látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) s koncentrací v předmětech vyšší než 0,1 % hm.

Celý článek

Nový zákon 541/2020 Sb., o odpadech

S účinností od 1. ledna 2021 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon 541/2020 Sb. o odpadech. Nový zákon o odpadech nahradil předcházející zákon 185/2001 Sb. a rovněž zrušil všechny prováděcí předpisy vydané podle tohoto zákona. Nové prováděcí předpisy budou postupně vydávány.

Celý článek

Změny v ohlašování do integrovaného registru znečišťování

S účinností od 1.7.2020 vyšla pod číslem 326/2002 Sb. novela nařízení vlády 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot pro ohlašování do IRZ.

Celý článek

Změny zákona o ochraně veřejného zdraví z pohledu nakládání s chemickými látkami a kategorizace prací

S účinností od 1.5.2020 vyšla pod číslem 205/2020 Sb. novela zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Přinesla mimo jiné dlouho očekávané zrušení požadavku na písemná pravidla pro vybrané nebezpečné látky. Dále novela upravuje podmínky hodnocení rizikových faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha a řeší problematiku kategorizace prací a rizikových prací pro agenturní pracovníky.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy