O společnosti»Aktuality

Aktuality

Změny v hospodaření energiemi v roce 2020

Novela 3/2020 Sb. zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která je účinná od 25. ledna 2020, přinesla několik změn v oblasti nakládání s energiemi. Hlavní změny se týkají energetických auditů a energetických posudků a kontrol účinnosti vytápění a klimatizace.

Celý článek

Novela zákona o odpadech a chemického zákona v souvislosti s Evropským nařízením o rtuti

S účinností od 1.3.2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/852 o rtuti. Mezi novelizovanými zákony je i zákon o odpadech 185/2001 Sb. a chemický zákon 350/2011 Sb.

Celý článek

Do zpřísnění emisních limitů pro stacionární zdroje spalující plynná paliva zbývá necelý rok

Aktuální emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopy o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW jsou uvedeny ve vyhlášce 415/2012 Sb., tabulka 1.1.2 části II přílohy č. 2. Od 1.1.2020 budou pro kotle a přímotopy spalující plynná paliva platit nové přísnější limity pro NOx a CO.

Celý článek

Vyhláška 328/2018 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

V souvislosti s novelou vodního zákona 113/2018 Sb. vyšla s účinností od 1. ledna 2019 ve Sbírce zákonů nová prováděcí vyhláška 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.

Celý článek

Sdělení MŽP k zálohám na poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr vod podzemních

Ohledně záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019 vydalo MŽP sdělení ze dne 26. listopadu 2018. S účinností od 1. ledna 2019 zaniká povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy