O společnosti»Aktuality

Aktuality

Změny v ohlašování do integrovaného registru znečišťování

S účinností od 1.7.2020 vyšla pod číslem 326/2002 Sb. novela nařízení vlády 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot pro ohlašování do IRZ.

Celý článek

Změny zákona o ochraně veřejného zdraví z pohledu nakládání s chemickými látkami a kategorizace prací

S účinností od 1.5.2020 vyšla pod číslem 205/2020 Sb. novela zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Přinesla mimo jiné dlouho očekávané zrušení požadavku na písemná pravidla pro vybrané nebezpečné látky. Dále novela upravuje podmínky hodnocení rizikových faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha a řeší problematiku kategorizace prací a rizikových prací pro agenturní pracovníky.

Celý článek

Změny v hospodaření energiemi v roce 2020

Novela 3/2020 Sb. zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která je účinná od 25. ledna 2020, přinesla několik změn v oblasti nakládání s energiemi. Hlavní změny se týkají energetických auditů a energetických posudků a kontrol účinnosti vytápění a klimatizace.

Celý článek

Novela zákona o odpadech a chemického zákona v souvislosti s Evropským nařízením o rtuti

S účinností od 1.3.2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/852 o rtuti. Mezi novelizovanými zákony je i zákon o odpadech 185/2001 Sb. a chemický zákon 350/2011 Sb.

Celý článek

Do zpřísnění emisních limitů pro stacionární zdroje spalující plynná paliva zbývá necelý rok

Aktuální emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopy o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW jsou uvedeny ve vyhlášce 415/2012 Sb., tabulka 1.1.2 části II přílohy č. 2. Od 1.1.2020 budou pro kotle a přímotopy spalující plynná paliva platit nové přísnější limity pro NOx a CO.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy