O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela emisní vyhlášky 415/2012

S účinností od 1.1.2018 vyšla v prosinci 2017 pod číslem 452/2017 dlouho očekávaná novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování. Změny navazují na novelu zákona o ovzduší 369/2016 a dále transponují směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (zařízení o tepelném příkonu 1 – 50 MW).

Celý článek

Aktuální periody lékařských prohlídek zaměstnanců 2018

Po novele vyhlášky 79/2013 vyhláškou 436/2017 z 15.12.2017 se mění periody některých pracovně-lékařských prohlídek. Aktuální periody prohlídek dle kategorií a rizika ohrožení naleznete zde.

Ke stažení
ikonaperiody pracovnělékařských prohlídek

Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Po několika letech příprav bude v květnu 2018 zřejmě spuštěn systém elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Od února 2018 lze nanečisto vyzkoušet, jak se ohlašování prakticky provádí.

Celý článek

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

S účinností od 15.12.2017 vyšla pod číslem 436/2017 Sb. ve Sbírce zákonů novela vyhlášky 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Novela této vyhlášky navazuje na novelu zákona o specifických zdravotních službách 373/2011, která nabyla účinnosti v listopadu 2017. Novela vyhlášky přináší řadu změn, které se týkají zejména pracovnělékařských prohlídek.

Celý článek

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Dne 12.7.2017 vyšla novela zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. Novela vyšla pod číslem 202/2017 Sb. a nabyla účinnosti 1. listopadu 2017.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy