O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nové nařízení vlády o bezpečnostních značkách, značení a zavedení signálů

S účinností od 28.11.2017 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které nahrazuje stejnojmenné nařízení 11/2002 Sb.

Celý článek

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Dne 12.7.2017 vyšla novela zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. Novela vyšla pod číslem 202/2017 Sb. a nabyla účinnosti 1. listopadu 2017.

Celý článek

Novela zákona o obalech

Novela zákona o obalech vyšla pod číslem 149/2017 Sb. a nabývá účinnosti 1. července 2017. Hlavním cílem novely je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, zavedení nových recyklačních cílů pro období 2016 až 2020 a možnost pro ČIŽP získat od celního úřadu informace o dovozech obalů.

Celý článek

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 1. dubna 2017 vyšla pod číslem 89/2017 Sb. novela zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, a o fluorovodíkových skleníkových plynech. Důvodem novely je adaptace zákona na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.  

Celý článek

Novela nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Dne 16. prosince vyšla ve Sbírce pod číslem 391/2016 Sb. novela nařízení vlády 481/2015 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Hlavním důvodem novely je rozšíření výčtu nebezpečných látek, jejichž používání v elektrických a elektronických zařízeních je zakázáno nebo omezeno a dále vyřešení výtky Evropské komise ohledně udělování výjimek. Novela nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy