O společnosti»Aktuality

Aktuality

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017

Od 1.ledna 2017 nabývá účinnosti povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů v elektronické formě prostřednictvím ISPOP. V případě, že elektronický systém nebude k danému datu v provozu, bude se přeprava nebezpečných odpadů ohlašovat nadále v listinné podobě.

Celý článek

Novela zákona o ovzduší 2016

Novela zákona o ovzduší 201/2012 Sb. vyšla pod číslem 369/2016 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Důvodem novely bylo naplnění mezinárodních závazků ohledně nízkoemisních zón, posílení vymahatelnosti stanovených povinností pro zdroje v domácnostech, úprava pravidel pro vyhlašování smogových situací a dále stanovení limitů pro látky obtěžující zápachem a úpravy ohledně provozu záložních zdrojů.

Celý článek

Novela zákona o požární ochraně

Novela zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně byla provedena zákonem 229/2016 Sb., kterým se mění zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, s účinností od 1.8.2017. Novela kompletně upravuje předkládání posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požáru a dále také proces odsouhlasení obou těchto dokumentů. Podle důvodové zprávy povede tato úprava zákona k odbourání některých administrativních kroků, což proces urychlí a zlevní.

Celý článek

Novinky v ohlašování do IRZ a ISPOP

S účinnosti od 1.září 2016 vyšla ve Sbírce pod číslem 255/2016 Sb. novela zákona 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Celý článek

Novela nařízení vlády o ochraně před hlukem a vibracemi

S účinností od 30. července 2016 vyšla pod číslem 217/2016 Sb. novela nařízení vlády 272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Důvodem novely jsou zejména změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví platné od 1. prosince 2015

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy