O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela zákona o požární ochraně

Novela zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně byla provedena zákonem 229/2016 Sb., kterým se mění zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, s účinností od 1.8.2017. Novela kompletně upravuje předkládání posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požáru a dále také proces odsouhlasení obou těchto dokumentů. Podle důvodové zprávy povede tato úprava zákona k odbourání některých administrativních kroků, což proces urychlí a zlevní.

Celý článek

Novinky v ohlašování do IRZ a ISPOP

S účinnosti od 1.září 2016 vyšla ve Sbírce pod číslem 255/2016 Sb. novela zákona 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Celý článek

Novela nařízení vlády o ochraně před hlukem a vibracemi

S účinností od 30. července 2016 vyšla pod číslem 217/2016 Sb. novela nařízení vlády 272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Důvodem novely jsou zejména změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví platné od 1. prosince 2015

Celý článek

Vyšla aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016

Na počátku února 2016 byla vydána aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016 překladem originální anglické verze ISO 14001:2015, která vyšla již v září 2015. Nové požadavky mají již certifikované organizace implementovat do září 2018;. Organizace, které systém environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001 teprve zavádějí, musí splnit aktualizované požadavky dříve. Již od března 2017 se bude počáteční certifikace provádět pouze podle nových podmínek.  

Celý článek

Novela nařízení vlády k bezpečnosti práce na staveništích

S účinností od 1. května 2016 vyšla pod číslem 136/2016 Sb. novela nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 592/2016 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Novela tohoto nařízení navazuje na změny zákona 309/2016 Sb. novelou 88/2016.

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy