O společnosti»Aktuality

Aktuality

Dvě nové vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

S účinností od 1. dubna 2016 vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové odpadářské vyhlášky. Konkrétně se jedná o vyhlášku 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, která nahradila vyhlášku 381/2001 Sb., a o vyhlášku 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která nahradila stejnojmennou vyhlášku 376/2001 Sb.

Celý článek

Nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Dne 31. března 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod číslem 90/2016 Sb. zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon reaguje na zavedení nového legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh v rámci Evropské Unie. Zákon nabývá účinnosti 15. dubna 2016. V souvislosti s novou právní úpravou byl novelizován zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a některé další zákony.

Celý článek

Novela zákona o bezpečnosti práce

S účinností od 1. května 2016 vyšla pod číslem 88/2016 Sb. novela zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle důvodové zprávy je hlavním cílem novely uvedení stávajícího zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, a to zejména v části třetí, která upravuje zajištění bezpečnosti práce na stavbách.

Celý článek

Dlouho očekávaná odpadová vyhláška

21. března 2016 vstoupila v platnost pod číslem 83/2016 Sb. novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato novela byla vydána v návaznosti na novelu 223/2015 Sb. zákona o odpadech ze září 2015 a ustanovuje pokyny k praktickému provádění zákonných povinností v oblasti odpadového hospodářství. Změny zákona i samotné vyhlášky se dotknou prakticky všech subjektů nakládajících s odpady.

Celý článek

Vypouštění odpadních vod do podzemních vod

Pod číslem 57/2016 Sb. vyšlo nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. S účinností od 1. března nahrazuje stávající nařízení vlády 416/2010 Sb.

Celý článek
<předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy