Aktualizace seznamu nemocí z povolání

Nařízením vlády 168/2014 Sb. se aktualizuje seznam nemocí z povolání uvedený v nařízení vlády 290/1995 Sb. (ve znění 114/2011 Sb.). Novela je účinná od 1. ledna 2015.

Ke změnám dochází v seznamu nemocí z povolání způsobených fyzikálními faktory a nemocí týkajících se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice.

Novela upravuje vazbu na zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. a vyhlášku 104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání.

Nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek podle dosavadního nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se rovněž považují za nemoci z povolání.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy