O společnosti»Systémy řízení

Systémy řízení

ENACON pomáhá svým klientům zavádět a dále udržovat a zdokonalovat systémy řízení životního prostředí a bezpečnosti práce v návaznosti na požadavky příslušných norem ISO 14001 a OHSAS 18001, ale i na specifické požadavky mateřských korporací, které jdou často nad rámec těchto norem.

S ohledem na současný trend a důraz na integrovaný přístup vede ENACON své klienty k zavedení integrovaného systému řízení, který spojuje vždy dva i více systémů v jeden celek. Výsledkem je zjednodušení a vyšší efektivita řízení.

V rámci procesu zavádění systémů řízení nabízíme klientům úvodní analýzu souladu s právními požadavky a stavu systému řízení vůči požadavkům příslušné normy, vypracování registru konkrétních legislativních požadavků a povinností, identifikaci a hodnocení významných aspektů a dopadů na životní prostředí a v oblasti bezpečnost práce i hodnocení pracovních rizik. -

Dále nabízíme zpracování řídící a provozní dokumentace, případně její zabudování do již zavedených systémů řízení (např. systém řízení kvality), zavedení kontrolních postupů a metod pro sledování výkonnosti a účinnosti jednotlivých procesů a provedení konečného auditu systémů řízení před samotnou certifikací.

Následné podpůrné služby při udržování systémů řízení a procesu neustálého zlepšování zahrnují aktualizaci a správu registru právních požadavků, provádění interních auditů, aktualizaci dokumentů a podporu při řešení provozních záležitostí s vazbou na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. 

Systémy řízení - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy