Kalkulačka pro výpočet příkonu dieselových motorů

Dieselové motory, jež jsou součástí záložních zdrojů energie nebo požárních čerpadel, jsou z hlediska ochrany ovzduší při příkonu 0,3 MW a vyšším vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, pro nějž je požadováno povolení k provozu. Omezený počet provozních hodin za rok není v tomto případě rozhodující. Příkon dieselových motorů často není uveden v technické dokumentaci ani na štítku zařízení. Lze jej však spočítat z údajů, které jsou v dokumentaci, a z obecně známých parametrů.

Podle údajů v technické dokumentaci zadejte do příslušné kolonky výkon motoru nebo spotřebu nafty (při maximálním výkonu). Pokud jsou k dispozici oba údaje, doporučujeme zvolit spotřebu nafty, protože výpočet příkonu je přesnější (nepočítá s průměrnou účinností dieselových motorů, která se dle typu motoru může lišit). Vypočtený příkon motoru bude uveden v pravém sloupci.

Údaje podle technické dokumentace

Výkon kW příkon podle výkonu kW
Spotřeba nafty l/hod příkon podle výkonu kW

Obecně známe parametry

Účinnost motoru s turbem cca 35 %
Hustota nafty 0,83 kg/l
Výhřevnost nafty 42,6 MJ/kg
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy