O společnosti»Legislativní podpora

Poradenství v oblasti životního prostředí (ŽP) a bezpečnosti práce (BOZP)

ENACON nabízí klientům z průmyslové i komerční sféry vysoce kvalifikovanou podporu zajištění souladu jejich činností s relevantními právními požadavky v oblasti ochrany ŽP a BOZP a požadavky příslušných úřadů. Ve spolupráci s našimi klienty identifikujeme hlavní neshody a rizika vyplývající z jejich aktivit a pomáháme jim, nalézt vhodná řešení dané situace.

Při výstavbě nových průmyslových a komerčních objektů, jejich rekonstrukci a renovaci nebo při instalaci nových zařízení a technologií zajišťujeme pro klienty nezbytná environmentální povolení.

Díky dlouholetým zkušenostem z procesu zavádění systémů řízení zajišťují naši specialisté přípravu dokumentace ŽP a BOZP, směrnic a příslušných programů požadovaných podle příslušných právních předpisů a nezbytných k aplikaci efektivních postupů řízení v těchto oblastech.

Jako podporu pro trvalé udržení shody s legislativními požadavky a efektivní zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení nabízí ENACON různá specializovaná školení pro management i řadové zaměstnance.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy