Školení

Specializovaná školení jsou nezbytnou součástí zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakékoliv společnosti – s certifikáty či bez nich. Kvalifikovaní a informovaní pracovníci jsou základem dobře fungující a rozvíjející se společnosti.

ENACON provádí specializovaná školení za použití moderních přístupů a metod:

  • školení z požadavků norem ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000
  • školení legislativních požadavků životního prostředí a BOZP
  • školení pro hodnocení a řízení pracovních rizik
  • školení pro hodnocení environmentálních aspektů a řízení jejich dopadů na životní prostředí
  • další specializovaná školení v oblasti systémů řízení dle požadavků klienta.

V oblasti poskytování odborných školení spolupracuje ENACON mimo jiné s Českou společností pro jakost, která je uznávaným vzdělávacím centrem pro systémy řízení.

Školení - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy