Malé podniky a rodinné firmy

Mnoho malých rodinných firem dnes stojí před rozhodnutím, zda udržet rodinné podnikání nebo firmu prodat. Majitelé firem založených na počátku 90. let jsou nyní v důchodovém věku a v rodině nenašli nástupce, který by v podnikání pokračoval. Jednou z možností je najít investora, který by firmu převzal.

Pro menší rodinné firmy nemusí být, s ohledem na charakter a rozsah výroby, řešení ekologických záležitostí prioritní, nemají vlastní specialisty a pro splnění zákonem daných povinností často využívají služeb externích poradců. Přitom zejména zahraniční investoři kladou na ekologii velký důraz a ekologický audit, a poslední dobou i audit bezpečnosti práce, je pro ně nedílnou součástí všech předkupních, takzvaných Due Diligence auditů.

Pokud je ekologický audit zpracován jen kupující stranou, může být prodávající závěry a požadavky investora zaskočen a nemusí na ně umět správně reagovat. Proto je pro prodávající stranu výhodou nechat si zpracovat vlastní nezávislé posouzení (tzv. Vendor Due Diligence) a vyhodnotit skutečná i potenciální rizika spojená s nemovitostí a jejím současným i minulým provozem, včetně vyčíslení případných závazků. Včasné provedení ekologického auditu před samotnou transakcí dává také prodávající straně čas přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků a na audit ze strany kupujícího se řádně připravit.

Malým podnikům a rodinným firmám jako podporu při procesu ekologického (a případně BOZP) Due Diligence nabízíme zejména:

  • Zpracování vlastního předkupního auditu

  • Přípravu dokumentace, případně obstarání chybějících dokumentů

  • Posouzení a vyhodnocení reálných environmentálních rizik

  • Přípravu samotného provozu na návštěvu zástupce investora a jeho auditorů

  • Pomoc při setkáních a diskusích s investory o environmentálních tématech.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy