O společnosti»Developerské společnosti

Developerské společnosti

Pro společnosti zainteresované v rozvoji průmyslových zón, výstavbě a rekonstrukci komerčních i obytných center a dalších aktivitách rozvoje území je nezbytná znalost přírodních podmínek zájmového území včetně stavu horninového prostředí a orientace v relevantních právních předpisech a požadovaných environmentálních povoleních. Pro developerské společnosti nabízí ENACON zejména tyto služby:

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy