O společnosti»Legislativní podpora»Environmentální povolení

Environmentální povolení

ENACON poskytuje klientům podporu při získávání environmentálních povolení nezbytných pro jejich činnost, včetně jednání s příslušnými úřady, přípravy žádostí o jednotlivá povolení a vypracování souvisejících studií a posudků.

Máme zkušenosti zejména s následujícími typy povolení:

  • Povolení provozu zdrojů emisí do ovzduší, včetně souvisejících odborných posudků;
  • Vodohospodářská povolení (čerpání podzemních a povrchových vod, vypouštění odpadních vod, provoz vodních děl atd.);
  • Povolení k nakládání s nebezpečnými odpady;
  • Povolení podle Zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

Při výstavbě nových závodů, významných změnách stávajících technologií nebo dalších developerských projektech zajišťujeme zpracování studie podle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), včetně přípravy související dokumentace, jednání s příslušnými úřady a podporu při veřejném projednávání těchto projektů.

Povolení – reference

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy