Povolení

Povolení k čerpání podzemní vody pro pivovar Samson

ENACON zajistil v roce 2012 prodloužení povolení k čerpání podzemní vody pro výrobu piva v pivovaru Samson v Českých Budějovicích a v roce 2015 pak i nové povolení, které vyžadovalo i zpracování hydrogeologické studie jímacího území.

Integrované povolení

Ve spolupráci s MWH poskytl ENACON podporu společnosti Honeywell při získání integrovaného povelení při rozšíření závodu v Olomouci. Projekt zahrnoval vypracování studie EIA a přípravu dokumentace k integrovanému povolení včetně rozptylové studie, havarijních plánů, plánu odpadového hospodářství a dalších podkladů.

Rozšíření výrobní kapacity závodu na výrobu nápojových plechovek

Spolupráce se společností Rexam Beverage Can Czech Republic po dobu modernizace a rozšiřování výroby nápojových plechovek zahrnovala identifikaci potřebných environmentálních studií, měření, souhlasů a povolení orgánů státní správy a podporu při jejich získání, a to zejména v oblasti ochrany ovzduší, dále sledování prostupu projektu a průběžné hodnocení plnění právních požadavků, případně požadavků vyplývajících z nově vydaných povolení a vyhodnocování případných rizik souvisejících s povolovacími procesy. Součástí projektu byly pravidelné schůzky se zástupci společnosti Rexam, zástupcem projektanta i odbornými poradci a zpracování průběžných zpráv o stavu projektu z hlediska environmentálních povolení, s návrhem dalších kroků.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy