ESG reporting aneb podávání zpráv o udržitelnosti

V listopadu 2022 přijal Evropský Parlament novou směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Na základě této směrnice budou muset všechny velké společnost v EU zveřejňovat údaje o dopadu své činnosti na společnost a životní prostředí a o souvisejících rizicích.

Nové požadavky EU na podávání zpráv o udržitelnosti se budou vztahovat na všechny velké společnosti, bez ohledu na to, zda jsou kótovány na akciových trzích či nikoli, tj. na společnosti které mají více než 250 zaměstnanců a roční čistý obrat přesahující 40 milionů eur, či jejich bilanční suma roční rozvahy činí více než 20 milionů eur. Dále se nové požadavky budou vztahovat na společnosti mimo EU, které mají v EU podstatnou činností (s obratem nad 150 milionů EUR v EU) a s odstupem in na kotované malé a střední podniky.

Podle odhadů se nové požadavky budou týkat téměř 50 000 společností v EU, ve srovnání s přibližně 11 700 společnostmi, na které se vztahují současná pravidla o nefinančním reportování.

Nová pravidla se budou uplatňovat postupně podle velikostí podniku (reportuje se za předchozí fiskální rok):

  • 2025 podniky, na které se již vztahuje směrnice o vykazování nefinančních informací;

  • 2026 velké společnosti, na které se v současné době směrnice o vykazování nefinančních informací nevztahuje;

  • 2027 kótované malé a střední podniky (s výjimkou mikropodniků), malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny;

  • 2029 podniky ze třetích zemí, které v EU vytvářejí čistý obrat vyšší než 150 milionů eur a které mají v EU alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku přesahující určité prahové hodnoty.

Vypracování evropských standardů pro ESG Reporting (European Sustainability Reporting Standards (ESRS) má na starost Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví EFRAG. Drafty standardů jsou k dispozici na webových stránkách EFRAG (https://www.efrag.org/lab6) společně s krátkými videi, které představí obsah a požadavky jednotlivých standardů.

Podle ESRS standardů musí společnosti reportovat svoje ESG politiky, procesy a kontrolní mechanismy, posouzení ESG rizik a příležitostí a strategie jejich řízení, dále cíle a měření výkonu. Nehledě na rizikovost musí společnosti reportovat data ohledně klimatické změny a emisí skleníkových plynů a údaje o zaměstnancích.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy