Kdy přestanou být skleněné střepy odpadem?

Odpověď na tuto otázku dává nové Nařízení Evropské Komise 1179/2012, které definuje podmínky, při jejichž splnění se ze skla přijatého do zařízení na zpracování odpadu stává druhotná surovina. Na další nakládání s ní se již nevztahují předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Na druhou stranu, splnění podmínek stanovených tímto nařízením je poměrně náročné a je otázkou, komu se vyplatí. Přístup k problematice je v podstatě stejný s Nařízením 333/2011, které se týká kovového šrotu. Mezi zmiňované podmínky patří požadavky na vstupní odpadní sklo (obsah nebezpečných složek) i na výstupní materiál po úpravě (obsah příměsí). Zpracovatel musí zavést dokumentovaný systém řízení, který zaručí, že jsou plněny všechny požadavky Nařízení. V rámci tohoto systému je nutné zavést program monitoringu kvality vstupujícího odpadu i vystupujícího materiálu. Systém řízení má být pravidelně certifikován každé 3 roky. Zpracovatel pro každou dodávku materiálu vystaví prohlášení o shodě, kterým potvrzuje splnění všech podmínek. Nařízení je použitelné od 11. června 2013.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy