Nová dohoda ADR 2013

Nová dohoda ADR pro přepravu nebezpečných věcí nabyla účinnosti 1.1.2013. V přechodném půlročním období, tj. do 30.6.2013, lze přepravovat nebezpečné věci jak podle předpisů platných k 31.12.2012 (tj. ADR 2011) tak podle nové dohody ADR 2013.

Zde uvádíme přehled změn v nové ADR 2013.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy