Novela silničního zákona 2016

Novela zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. vešla v účinnost 20. února 2016 pod číslem 48/2016. Od 1. ledna 2016 též platí nová vyhláška 294/2015 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. S novými předpisy se mění zařazení silnic pro motorová vozidla a některých silnic první třídy, zavádí se povinnost pro chodce nosit reflexní prvky, policisté mají znovu možnosti zadržet malý technický průkaz, řidiči mají nyní povinnosti očistit vůz od sněhu a námrazy, přibývají nové dopravní značky.

Většina dosavadních silnic pro motorová vozidla se přeměnila na dálnice (značení na zeleném podkladu). Rychlostní limit na dálnicích 130 km/hodinu se nemění. Jako silnice pro motorová vozidla (auto na modrém podkladu) jsou označeny některé čtyřproudé silnice první třídy směrově oddělené svodidly. Na nich bude značkou povolena rychlost 110 kilometrů za hodinu.

Změny na dálnicích se dotknou také jejich značení – symbol dálnice již není na modrém, ale zeleném pozadí a má čtvercový tvar. Přibyla značka pro nízkoemisní zóny zakazující vjezd určitých vozů do vybraných lokalit, na značce upozorňujících na zvěř mohou být použity kromě dosavadních symbolů i další vhodné symboly volně žijící zvěře, značka křižovatky s vedlejší silnící může znázorňovat jen levé nebo pravé připojení. Změnila se značka pro městský okruh; dosavadní bílý čtverec se zeleným pruhem nahradil symbol připomínající kruh. Značka přikazuje nyní použití zimní výbavy bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky, pokud není doba platnosti upravena dodatkovou tabulkou. Nové je dále např. vodorovné označení místa pro přecházení nebo přejezdu pro cyklisty – na těchto místech na rozdíl od přechodů neplatí přednost.

Za snížení viditelnosti mají chodci při pohybu po silnici mimo obec povinnost nosit reflexní prvky. Nedodržení tohoto požadavku může být na místě pokutováno.

Pokutovat bude možné též řidiče, kteří před jízdou neočistí auto nebo náklad od sněhu, námrazy či jiné nečistoty zabraňující výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále je povinností očistit vozidlo a náklad od ledu, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Policisté mají opět právo odebrat na místě malý technický průkaz, pokud na autě shledají nebezpečné závady. O tuto pravomoc přišli v roce 2001.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy