Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech

Novela vyhlášky 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorechvyšla ve Sbírce pod číslem 212/2015. Navrhovanou vyhláškou je nahrazována příloha č. 3 vyhlášky, kde dochází k rozšíření údajů o bateriích a akumulátorech v roční zprávě o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru. Novela je účinná od 1.1.2016.

Důvodem novelizace vyhlášky je zejména přizpůsobení formuláře roční zprávy požadavkům na rozsah ohlašovací povinnosti ČR vůči Evropské komisi, která je stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a dále doplnění obsahových náležitosti přehledu hospodaření provozovatele kolektivního systému.

V tabulce č. 2 přílohy č. 3, kde se uvádí množství baterií a akumulátorů uvedených na trh, se rozšiřuje výčet chemických typů u průmyslových baterií o nikl-metalhydridové a Li-Ion/Li-Pol baterie. Rozlišení chemických typů se bude nově uvádět také v tabulce č. 4, kde se jedná o celkové množství zpětně odebraných nebo odděleně sebraných baterií a akumulátorů.

Provozovatelé kolektivního systému budou nově předkládat přehled hospodaření ve struktuře výkazu zisku a ztráty podle zákona o účetnictví s uvedením nákladů a výnosů souvisejících se zajišťováním plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění (tabulka č. 8 přílohy č. 3 uvedené vyhlášky). Doposud neměl poskytovaný přehled hospodaření kolektivních systémů žádný stanovený obsah a strukturu, proto nebyly získané informace jednotné a porovnatelné.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy