Novela vyhlášky o zařazování prací do kategorií

Dnem 1. října 2015 vejde pod číslem 181/2015 Sb. v účinnost novela vyhlášky 432/2003 Sb. o podmínkách zařazování prací do kategorií.

Novelou došlo k upřesnění postupu při zařazení prací s chemickými látkami a směsmi do kategorie druhé a třetí a k úpravě zařazení prací do kategorie třetí u faktoru fyzická zátěž.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy