Novela zákona o obalech

Novela zákona o obalech vyšla pod číslem 149/2017 Sb. a nabývá účinnosti 1. července 2017. Hlavním cílem novely je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, zavedení nových recyklačních cílů pro období 2016 až 2020 a možnost pro ČIŽP získat od celního úřadu informace o dovozech obalů.

Novela zákona zavádí zákaz bezplatných plastových tašek s účinností od 1. ledna 2018. Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jedná-li se o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku (o tloušťce stěny do 15 mikronů) nezbytnou z hygienických důvodů, nebo pokud je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami. Za porušení zákazu hrozí prodejci pokuta až 500 000 Kč.

Novela zákona stanovuje v příloze č. 3 požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu pro období 2016 až 2020.

Dále novela upravuje ustanovení týkající se poskytování údajů pro výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů. Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání MŽP a ČIŽP ze svých evidencí informace o dovozech obalů (údaje o deklarantu a příjemci, druh, počet a hmotnost zásilky) ze zemí, které nejsou členy Evropské unie.

Novela také upravuje povinnosti pro větší prodejce nápojů s účinností od 1. července 2017. Osoba, která uvádí do oběhu stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet nápoje náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m 2 .

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy