Novela zákona o odpadech a chemického zákona v souvislosti s Evropským nařízením o rtuti

S účinností od 1.3.2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/852 o rtuti. Mezi novelizovanými zákony je i zákon o odpadech 185/2001 Sb. a chemický zákon 350/2011 Sb.

Evropské nařízení 2017/852 o rtuti (ke stažení zde) stanovuje zákaz vývozu a dovozu rtuti a výrobků s přidanou rtutí, omezuje používání rtuti v zubním amalgámu, ve výrobních procesech, ve výrobcích, v neprůmyslové těžbě a zpracování zlata a těžbě a zpracování zlata v malém měřítku a stanovuje povinnosti týkajících se odpadní rtuti. Nařízení dále stanovuje opatření a podmínky týkající se používání a skladování rtuti, jejich sloučenin a směsí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o implementaci přímo použitelného předpisu, jsou v novém §37x zákona o odpadech pouze upraveny podrobnosti plnění některých ohlašovacích povinností týkající se odpadní rtuti, které jsou stanoveny pro subjekty definovaných průmyslových odvětví (výroba chloru a alkalických hydroxidů, čištění zemního plynu, těžba a hutnictví neželezných kovů). Dále jsou pro provozovatele zařízení provádějících prozatímní uložení odpadní rtuti a provozovatele zařízení provádějících konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti upraveny povinnosti vykazování a vydávání osvědčení o trvalém uložení odpadní rtuti, která prošla konverzí a případně solidifikací. Některé povinnosti bylo možné navázat na již podávané roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Předávání údajů mezi povinnými subjekty a zasílání údajů, které roční hlášení neobsahuje, bude upraveno prováděcí vyhláškou. Novela zákona o odpadech upravuje i zpětný odběr použitých pneumatik. Výrobci nebo dovozci nyní musejí zajistit zpětný odběr nejméně 35 % hmotnosti pneumatik, které uvedli v konkrétním roce na trh. S účinností od 1.1. 2020 to bude nejméně 65 %. Novela chemického zákona upravuje procesy, které bezprostředně souvisí s nařízením o rtuti, a týkají se žádostí o povolení uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy. V této souvislosti jsou v zákoně doplněny nové skutkové podstaty přestupků a příslušné sankce a také kompetence a povinnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy