Provozní řád pro zdroje emitující těkavé organické látky

Upozorňujeme, že dle vyhlášky 337/2010 Sb. mají provozovatelé všech středních zdrojů emitujících těkavé organické látky (VOC) povinnosti zpracovat provozní řád zdroje.

Tuto povinnost je nutné splnit do 3.1.2013, tedy do dvou let od nabytí účinnosti vyhlášky. Požadavky na obsah provozního řádu jsou stanoveny vyhláškou 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Povinnost zpracovat provozní řád měli podle předchozí legislativy (vyhláška 355/2002 Sb.) pouze provozovatelé středních zdrojů s roční spotřebou VOC nad 5 tun.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy