Seznam klasifikací a označení chemických látek

Evropská Agentura pro Chemické látky (ECHA) spustila nedávno na svých webových stránkách databázi klasifikací a označování chemických látek podle Nařízení 1272/2008.

Databáze, která je dostupná na http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database, zahrnuje v současnosti přes 90 000 chemických individuí a přibližně 3 000 000 záznamů. Seznam, kde jsou shromažďovány údaje o oznámených klasifikacích a označeních chemických látek získaných například v rámci procesu REACH, obsahuje rovněž i harmonizované klasifikace chemických látek, která je v rámci EU jednotná a závazná. V databázi je možno vyhledávat konkrétní látky podle jejich identifikátorů (název, číslo CAS) nebo skupiny látek na základě tříd kategorií nebezpečnosti.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy