Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami

Novela zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v souladu s evropskou legislativou rozšiřuje evropský systém obchodování s povolenkami i na oblast letecké dopravy.

Novela zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Novela zákona 695/2004 o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů byly uveřejněna se Sbírce zákonů pod číslem 164/2010 a nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tj. 31. května 2010.

Požadavek novelizace zákona 695/2004 Sb. vycházel z nutnosti transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES o začlenění činností z oblasti letecké dopravy do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tato směrnice upravuje systém emisního obchodování EU ETS tak, aby od roku 2012 byli v tomto systému zařazeni všichni letečtí provozovatelé přistávající nebo vzlétající z letišť umístěných na území EU.

V prvním obchodovacím období (1.1.2012 - 31.12.2012) bude mezi letecké provozovatele rozděleno 97% historických emisí za roky 2004 až 2006. V následujícím obchodovacím období (1.1.2013 - 31.12.2020) bude množství emisí sníženo na 95%. Provozovatelé letadel mohou v obou obdobích požádat o přidělení 85% emisních povolenek zdarma. Provozovatelé letadel mají již za rok 2010 kromě dnes evidovaných údajů (počet letů, nalétané kilometry, spotřeba paliva apod.) povinnost vykazovat i své emise CO2.

Novela dále přináší jasná pravidla pro přidělování bezplatných povolenek v elektroenergetice a zejména určuje mechanismus, kterým bude zajištěno, že hodnota bezplatně přidělených povolenek se v následujícím desetiletí odrazí v investicích do modernizací elektráren a čistých technologií. Podmínkou přidělení bezplatných povolenek pro energetiku ze strany Evropské komise je předložení národního plánu investic, jejichž hodnota se musí rovnat minimálně celkové hodnotě bezplatně přidělených povolenek.

Zdroj: MŽP, Sněmovní tisk č. 1021/0

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy