Monitoring podzemních vod

Bývalá úpravna uranových rud Mydlovary

Po dobu více než 13 let prováděl ENACON vyhodnocení monitoringu podzemních vod a návrhy a projektování vrtů monitorovací sítě pro státní podnik DIAMO. Jedná se o monitoring ekologické zátěže související s činností bývalé úpravny uranových rud a ukládání úpravárenských kalů v nadzemních odkalištích i bývalých povrchových lomech lignitu v rozsáhlé oblasti v okolí obcí Mydlovary, Olešník, Zahájí a Zliv v jižních Čechách.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy