Software & zpracování dat

Software RIZIKA

Náš software RIZIKA na podporu procesu hodnocení pracovních rizik a správu databázi rizik zakoupily např. společnosti:

  • Ingersoll Rand v Uničově (výrobce kompresorů)
  • Alltub v Kolíně (výroba hliníkových obalů)
  • Úklidová forma Saj v Praze
  • Elektroline (dodavatel systémů pro tramvajovou, trolejbusovou a železniční dopravu)
  • TRW Řepov (výrobce automobilových dílů)
  • TRW Stará Boleslav (výrobce automobilových dílů)
  • REXAM (výrobce nápojových plechovek)

Databáze SIS

Naší databázi SIS ke správě právních požadavků a povinností využívá již několik let řada společností zejména z automobilového průmyslu. Jedná se napři. o závody koncernu ZF, dále společnosti ITW Pronovia, THK Thythm Automotive nebo BCS Automotive Interface Solutions. Mimo automobilový sektor se naše databázové řešení uplatnilo i v Mlékárně Pragolaktos.

Digitalizace inženýrsko-geologických map pro Magistrát hlavního města Prahy

Ve spolupráci s firmou K+K průzkum se ENACON podílel na digitalizaci podrobných inženýrsko-geologických map Prahy v měřítku 1:5 000. Tato edice je nejpodrobnějším zobrazením geologických poměrů na území hlavního města. Tyto mapy jsou především využívány jako výchozí podklady pro zpracování územně plánovací dokumentace, ale také v rámci zpracování archivních geologických rešerší a předběžných inženýrsko-geologických průzkumů pro realizaci staveb. Koordinátorem, objednatelem a distributorem těchto map je Magistrát hlavního města Prahy, sekce Útvaru rozvoje města.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy