Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování látek

Nařízení ES 1272/2008 nebo též Nařízení GHS (Globálně harmonizovaný systém) zavádí nový systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení GHS 1272/2008/ES stanovuje nově kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí („přípravky“ dle dosavadní legislativy) s cílem sjednotit tuto oblast na celosvětové úrovni

Nařízení GSH vstoupilo v platnost již začátkem roku 2009, nicméně povinnost klasifikovat chemické látky podle nového systému ukládá pro čisté látky od 1. 12. 2010 a pro směsi až od 1. 6. 2015. Nicméně, značení podle nového systému je možné používat již dnes.

Klasifikační systém se z předešlých 14 nebezpečných vlastností rozrostl na 28 tříd nebezpečnosti, vymezujících kvalitativně nebezpečí. V každé třídě je pak definováno několik kategorií nebezpečnosti, které určují nebezpečí kvantitativně.

K novinkám v označování patří nové provedení výstražných symbolů nebezpečnosti, reorganizace standardních vět či zavedení tzv. signálních slov. Požadavky na obaly nebezpečných látek se téměř nezměnily.

Dále došlo k synchronizaci administrativních procedur klasifikace s nařízením 1907/2006/EC (REACH) a také k upřesnění postavení dohod o přepravě nebezpečných věcí vzhledem k balení a označování chemických látek a směsí.

Protože přechod mezi dosavadním a novým systémem klasifikace je běh na dlouhou trať, vyplatí se sledovat příslušné informační zdroje, kterými jsou Evropská agentura pro chemické látky ECHA nebo bývalý Evropský úřad pro chemické látky ECB

.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy