Konečně novela zákona o chemických látkách podle REACH

Po přehlasování prezidentského veta poslaneckou sněmovnou jsme se dočkali novely zákona o chemických látkách, která do české legislativy zavádí požadavky evropského nařízení o systému REACH.

Novela zákona o chemických látkách 356/2003 Sb. vyšla ve sbírce zákonů 7.10. 2008 pod číslem 371/2008 Sb. s účinností 1.11.2008. Tato dlouho očekávaná novela do české legislativy se zpožděním zavádí požadavky nařízení evropského parlamentu a rady 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Samotné nařízení EP je však v EU v účinnosti již od 1.7.2007.

Oproti dosavadnímu znění zákona 356/2003 Sb. dochází k významným změnám. Zcela se zrušují části týkající se registrace chemických látek, bezpečnostního listu, hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí a oznamování a vedení evidence nebezpečných látek a ruší se rovněž většina základních pojmů, neboť tyto jsou stanoveny přímo v nařízení REACH 1907/2006/ES.

Naopak v podstatě beze změny zůstávají ustanovení o klasifikaci, balení a označování chemických látek a přípravků a o správné laboratorní praxi. Nedochází ke změně definic nebezpečných vlastností látek.

Novela zákona ruší několik vyhlášek, které se v souvislosti s nařízením REACH stávají nadbytečné. Jedná o vyhlášky, které stanovují:

  • metody zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků (164/2004 Sb., 220/2004 Sb., 443/2004 Sb.),
  • oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence (220/2004 Sb.),
  • postupy hodnocení rizika nebezpečných látek (223/2004 Sb., 427/2004 Sb.),
  • obsah bezpečnostního listu (231/2004 Sb.),
  • podrobnosti registrace chemických látek (426/2004 Sb.) a
  • seznamy chemických látek, jejichž uvádění na trh a používání je zakázáno nebo omezeno (221/2004 Sb.).

 

Metody zkoušení nebezpečných látek jsou stanoveny Nařízením Komise 440/2008/ES z 30.5.2008

Zdroj: sněmovní tisk 444/0

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy