O společnosti»Software & zpracování dat»Zpracování a vizualizace dat

Zpracování a vizualizace dat

Geografický informační systém (GIS) je komplexní informační systém, který oproti klasickému informačnímu systému umožňuje doplnit základní informace o objektech o jejich umístění na zemském povrchu. Bere tedy v úvahu jak prostorovou povahu jevů a objektů, s nimiž pracuje, tak i jejich vzájemné vztahy.

Data spravovaná GIS mohou být presentována různými způsoby, nejčastěji ve formě map, grafů nebo tabulek. Tyto prezentace jsou vždy virtuálním zobrazením části obsahu prostorové databáze. Široké možnosti využití GIS databází pak poskytuje jejich vizualizace prostřednictvím GIS prohlížečů na internetu/intranetu pomocí mapového serveru.

V oblasti GIS technologií poskytuje společnost ENACON komplexní služby pokrývající všechny kroky budování a provozu těchto informačních systémů. Jedná se zejména o následující činnosti:

  • Pořizování a digitalizace dat z různých podkladů (tištěné mapy, letecké a družicové snímky, technické výkresy, skicy apod.)
  • Úprava vektorových a rastrových dat a jejich transformace do požadovaných formátů
  • Analýza řešené problematiky, návrh a sestavení GIS projektů a aplikací řešení úloh pomocí syntézy a analýzy dat včetně zpracování a analýzy leteckých a satelitních snímků
  • Správa a aktualizace GIS projektů a aplikací
  • Kartografické zpracování dat a jejich prezentace
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy