O společnosti»Ekologie»Integrované povolení – základní zpráva

Integrované povolení – základní zpráva

Novela zákona 69/2013 zavádí s účinností od 19.3.2013 povinnost provozovatele zařízení podléhajícího integrovanému povolení (IP) předložit jako součást žádosti o toto povolení takzvanou základní zprávu. Vypracování této zprávy je provozovatel povinen zajistit v případě, že jsou/budou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky (podle čl. 3 nařízení ES č. 1272/2008), které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. Cílem zavedení této povinnosti je získání informací o stavu znečištění půdy a podzemních vod v době zahájení provozu zařízení, které umožní učinit kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu tohoto zařízení.

Základní zprávu mohou zpracovat pouze odborně způsobilé osoby podle §3 zákona o geologických pracích. ENACON disponuje odborníky s touto odbornou způsobilostí a dlouhodobými zkušenostmi v průzkumu a hodnocení kontaminace půdy a podzemních vod, kteří zajistí vypracování základní zprávy podle požadavků zákona a s vysokou odbornou kvalitou.

Provozovatelé stávajícího zařízení podléhajícího integrovanému povolení jsou povinni předložit základní zprávu v rámci prvního řízení o změně IP po 7. lednu 2014, provozovatelé zařízení nově zařazeného do režimu IP novelou zákona pak v rámci žádosti o IP, které musí získat do 7. července 2015.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy