O společnosti»Ekologie»Ekologický audit»Ekologický audit souladu s právními požadavky (Compliance Audit)

Ekologický audit souladu s právními požadavky (Compliance Audit)

Audit souladu s právními požadavky je nezávislé posouzení podniku nebo společnosti s cílem identifikovat nesoulad s relevantní environmentální legislativou. Compliance Audit je užitečným nástrojem pro management podniku k plnění právních požadavků a k eliminaci či snížení rizika správních řízení či sankcí ze strany státních orgánů. V rámci Compliance Auditu lze rovněž posoudit environmentální programy podniku a plnění korporátních požadavků, případně navrhnout další zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí nad rámec právních povinností.

ENACON provedl řadu auditů souladu s environmentální legislativou zahrnující široké spektrum průmyslových podniků od jednotlivých závodů až po komplexní auditové programy pro nadnárodní společnosti. Auditoři ENACONu mají zkušenosti v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s vodami a odpadními vodami, odpadového hospodářství, nakládání s nebezpečnými a dalšími závadnými látkami jako jsou azbesty, látky poškozující ozónovou vrstvu, PCB, apod. Environmentální audity souladu s legislativou jsou často kombinovány s  audity bezpečnosti práce.

Audity souladu s legislativou - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy